Posted by on 14/07/2021

Povezava do trase kanalizacije Zgornja Polskava in predvidene izvedbe hišnega priključka v sistemu GIS: https://zunanji:zunanji55@komunala-slb.webgis.si

V okviru projekta se gradi fekalna kanalizacija, z odcepi za hišne priključke, ki se izvedejo izven cestišča. O izvedbi in načinu priključevanja na javni kanalizacijski sistem oziroma na puščene odcepe za hišne priključke, boste po zaključku del s strani Komunale dobili pisna navodila.

Rok za izvedbo priključitve na javno kanalizacijo je šest mesecev od prejema obvestila.

Hišni priključki so izrisani v projektu, se pa pred izvedbo del (po ulicah)  izvedba odcepa za priključitev usklajuje še z  uporabniki.  Izris kanalizacijskega priključka za vaš objekt si lahko ogledate preko zgornje povezave.

Vprašanja glede izvedbe priključitve, lokacije odcepa,  oglede na terenu lahko najavite tudi na elektronski naslov: kanalizacija@komunala-slb.si, kjer navedite svoje ime,  naslov in telefonsko številko, da vas lahko kontaktiramo. Izvedba hišnega priključka (kanal od puščenega odcepa izven ceste do objekta) je strošek uporabnika.

V nov fekalni kanalizacijski sistem se lahko odvajajo samo odpadne komunalne vode ( vode iz stranišč, kopalnic, pralni stroj, kuhinja oziroma vsa onesnažena odpadna voda, ki nastaja v gospodinjstvu). Priključitev odpadnih padavinskih vod s streh, utrjenih površin in drenaž na nov fekalni sistem NI dovoljena.

Način odvajanja odpadnih padavinskih vod  ostane nespremenjen (v ponikovalnice, v vodotok, v obstoječ vaški kanalizacijski  sistem), razen na področjih, kjer so bo sanirala tudi padavinska kanalizacija. Te ulice so: Gubčeva, del Mariborske, Kajuhova, ulica Pohorskega bataljona, Vinterjeva.

Navodila za uporabo:

  1. Klikni na ikono parcela naslov, ki se nahaja v zgornjem levem robu
  2. V desnem spodnjem kotu se pojavi okence Iskanje po parceli / naslovu
  3. Označite naslov in ga vpišite v zaporedju naselje, ulice, hišna številka
  4. Pojavi se področje vašega objekta (hišna številka izpisana rdeče) z izrisano kanalizacijo

Rdeče linije – javna fekalna kanalizacija
Rumene linije – predviden potek novega hišnega  priključka ​

Posted in: Projekt

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*