Posted by on 09/12/2021

Spoštovani.

Kot naročnik izgradnje kanalizacijskega sistema v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica«, vas obveščamo, da je izvajalec del, PONDUS, d.o.o., zaradi dodatnih nepredvidenih del – izgradnja javne razsvetljave, telekomunikacijske in elektroenergetske infrastrukture ter dodatne celovite ureditve meteornega odvodnjavanja v Javerniški ulici in ulici Ob gozdu (ter obeh povezovalnih cestah) na Zgornji Polskavi, angažiral dodatne razpoložljive resurse za izvedbo in dokončanje vseh del na tem območju. Posledično je vpliv izvajanja del na življenje stanovalcev bistveno povečan, prevoznost ulic in dostop do posameznih objektov pa zelo omejen. 

V skladu z dinamiko izvajanja gradbenih del je njihov zaključek planiran do 24. 12. 2021, v primeru še sprejemljivih vremenskih pogojev, tudi z asfaltiranjem. Vsekakor je namen naročnika in izvajalca, da se vsa dela do navedenega datuma dokončajo, zaradi povečanja delovnih kapacitet, pa žal prihaja do večje obremenitve prometa oziroma otežkočene mobilnosti.   

Vse stanovalce vljudno prosimo za strpnost še v teh dneh, da se za nujne potrebe glede prevoznosti in dostopa do svojih objektov sproti dogovarjajo s predstavnikom izvajalca na gradbišču osebno ali na posredovane kontakte, ki ste jih prejeli z obvestili v poštne nabiralnike (g. Robert Brezovnik, PONDUS, d.o.o., telefonska številka 041 500 563, za Javerniško ulico ter g. Roman Kolar, KRT GRADBENIŠTVO, d.o.o., telefonska številka 041 683 631, za ulico Ob gozdu). 

Zahvaljujemo se za vašo potrpežljivost in razumevanje in verjamemo v vaše zadovoljstvo ter kvalitetnejše bivanje po končanju del.

Lepo pozdravljeni.

Občina Slovenska Bistrica

PONDUS, d.o.o.

Posted in: Projekt

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*