Posted by on 14/03/2023

Obvoz ob izgradnji kanalizacije na LC 440 031 Ogljenšak–Kočno–Kalše v Zgornji
Polskavi v dolžini 460,00 m od HŠ Ogljenšak 10 do HŠ Ogljenšak 19a.

Posted in: Projekt