Izvajanje storitev obveščanja javnosti za projekt  
»Odvajanje in čiščenje vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica« 

Panorama SB d.o.o.
Jurij Moličnik

Partizanska 24, 2310 Slovenska Bistrica
jurij@tednikpanorama.si
041 688 476 


OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

Simon Kotnik
Občina Slovenska Bistrica
Tel.: 02 843 28 27

simon.Kotnik@slov-bistrica.si